Veiligheidsglas

ook gekend als:

Gelaagd glas, Kogelwerend glas, Geluidswerend glas, Glazen trappen

1) Algemene info

Wat is veiligheidsglas?

Gelaagd glas wordt vaak gebruikt als extra bescherming in vensters, balkons of schuin liggende dakbeglazing. Bepaalde uitvoeringen vormen ook een uitstekende beveiliging tegen inbraakpogingen met mokerslagen of branders. Tussen de lagen glas zitten namelijk één of meerdere elastische films van kunststof "polyvinylbutyral" (PVB). De druk en temperatuur tijdens de fabricage zijn zo hoog dat de PVB-lagen verbonden blijven met het glas. Gelaagd glas barst sneller dan getemperd glas, maar door de aanwezigheid van de PVB-film kun je er veel moeilijker volledig doorheen slaan. Als het breekt vormt gelaagd glas een ster, terwijl getemperd glas dan meteen in duizende kleine stukjes uiteenvalt. Bovendien kan gelaagd glas, anders dan getemperd glas, na fabricage nog worden gezaagd, versneden of aangeboord. De PVB-film fungeert bovendien als UV filter en beschermt de waren achter het glas in zeer hoge mate tegen verkleuring. Gelaagd glas werkt verder geluidsisolerend en kan in dubbele beglazing worden ingebouwd om ook de warmte-isolatie te optimaliseren.

Soorten veiligheidsglas

2) Inbraakwerend glas

Volgens de Europese Norm EN 356

 • Anti-vandalisme:
  Bestand tegen het herhaald inslaan of ingooien met harde voorwerpen.
 • Werkwijze:
  Men laat een kogel van 4050 gr. in vrije val driemaal neerkomen op het proefstuk; De inslagen van de 3 projectielen vormen in de centrale zone van elk proefstuk een driehoek waarvan de lengte van de zijden 130 mm bedraagt.
Klasse Valhoogte (mm) Aantal inslagen Gecumuleerde energie (J) Dikte (mm) Gewicht (kg/m²)
P 1 A 1500 3 170 6,5 16
P 2 A 3000 3 360 7,0 16
P 3 A 6000 3 720 7,0 17
P 4 A 9000 3 1080 9,5 22
P 5 A 9000 9 3240 10,0 23

Volgens het project van de Europese Norm EN 356

 • Anti-vandalisme:
  Bestand tegen het herhaald inslaan of ingooien met harde voorwerpen.
 • Werkwijze:
  Men laat een kogel van 4050 gr. in vrije val driemaal neerkomen op het proefstuk; De inslagen van de 3 projectielen vormen in de centrale zone van elk proefstuk een driehoek waarvan de lengte van de zijden 130 mm bedraagt.
Klasse Aantal inslagen met hamer en bijl Gecumuleerde energie (J) +/- Dikte (mm) +/- Gewicht (kg/m²)
P 6 A 49 14850 14 30
P 7 B 64 17400 22 50
P 8 B 72 25200 27 60
inbraakwerend glas inbraakwerend glas
3) Kogelwerend glas

Wat is Kogelwerend glas?

Gelaagd kogelwerend veiligheidsglas, ook wel kogelvrij glas genoemd is een samengesteld glasprodukt bestaande uit minstens drie glasbladen die zijn samengevoegd door middel van verschillende kunststof bindtussenlagen. De fabricatie gebeurt onder dusdanig hoge druk en temperatuur dat de bindlagen de verschillende glasbladen als het ware definitief aan elkaar lassen.

Welke eigenschappen heeft Kogelwerend glas?

De belangrijkste eigenschap is deze waarbij, bij eventuele beschieting al naargelang de samenstelling, het glas beantwoordt aan de proef S of N.S en de kogel het glas niet doorboort. Het glas is dus kogelwerend of kogelvrij. Anderzijds, en dit is een tweede belangrijke eigenschap, kan dit soort glas, in tegenstelling tot getemperd veiligheidsglas, nog bewerkt worden na fabricatie. Indien nodig kan het dus verzaagd, versneden of aangeboord worden. Bovendien behoudt het glas ook na langere tijd zijn oorspronkelijke waarde en uitzicht dankzij zijn samengestelde onderdelen, dit in tegenstelling tot bepaalde andere "tijdelijke" beschermingen. Het identificeren van elk glasvolume door middel van zijn eigen code is daarenboven een preventief, psychologisch afschrikmiddel.

kogelwerend glas kogelwerend glas

Voordelen Kogelwerend glas

 • Akoestisch comfort
  Door zijn samengestelde structuur verhoogt gelaagd glas de akoestische waarde vergeleken met gewoon glas in dezelfde dikte.
 • Thermisch comfort
  In enkelvoudig en natuurlijk ook in isolerende uitvoering verhoogt gelaagd glas het thermisch comfort.
 • Visueel comfort
  Het gebruik van kleurfolio i.p.v. klare folio verbetert het visueel comfort.
 • Bescherming tegen Ultravioletstraling
  De folio houdt praktisch alle UV-stralen tegen en beschermt aldus tegen verkleuring van het uitgestalde.

Technische plaatsingsvoorzorgen van Kogelwerend glas

Op dit vlak dient specifiek verwezen worden naar:

 • de eengemaakte technische specificatie NBN 23 - 002
 • het algemeen bestek voor de uitvoering van privé-bouwwerken
 • technische voorschriften 2e deel aflevering 22. Glas en spiegelwerk 1982, en eventueel latere aanpassingen

Meerbepaald dient bijzondere aandacht geschonken aan de volgende technische vereisten:

 • Minimum eisen inzake de ramen ivm de mechanische weerstand.
 • Hoogte & breedte van de sponningen dienen voldoende te zijn en aangepast aan de totale glasoppervlakte. Verluchte sponningen zijn noodzakelijk.
 • Aard van de afdichtingproducten. Neutrale siliconen.
 • Bevestiging van de glaslatten.
 • Zijde die aan de kant van de mogelijke beschieting moet worden blootgesteld.
 • Identificatienummer op elke ruit.
 • Het dikste glasblad moet altijd geplaatst worden langs de kant van de agressor.

Door een verhoogde folio-dikte kan het kogelwerend glas ook beantwoorden aan de normen i.v.m. inbraakwerend glas. Niettemin dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat inbraakwerend glas rondom dient omkaderd te worden. Kogelwerend glas op balies staat meestal vrij en beantwoordt in zulke gevallen niet aan de normen m.b.t. inbraakwerend glas. Er dient rekening gehouden te worden met het feit dat geen enkele samenstelling mag gewijzigd worden, ook niet door verhoging van het aantal folio's, zoniet vervalt de homologatie automatisch.

Aanbevolen samenstelling van Kogelwerend glas (referte producten)

Klasse proef "S" Wapen & munitie Totale dikte (mm)
BR 1 Karabijn 0,22 LR 14
BR 2 Pistool 9mm Luger 22,5
BR 3 Pistool 0,357 Magnum 22,2
BR 4 Pistool 0,44 REM 34,5
BR 5 Geweer 5,56 x 45 38,6
BR 6 Geweer 7,62 x 51 60
SG 1 Riot gun CAL. 12/70 Brenneke 34,5
SG 2 Riot gun CAL. 12/70 Brenneke 36,3
Kalashnikov AK 47 Mild steel core 7,62 x 39 36,3
4) Structureel verlijmd glas

Wat is Structureel verlijmd glas?

Structurele beglazing is een techniek voor glasgevels waarbij al dan niet transparante beglazing door middel van siliconen op een dragende constructie verlijmd is.

Van buiten gezien ontstaat hierdoor een vlakke naadloze glasgevel zonder zichtbare bevestigingsprofielen. Dit effect kan nog versterkt worden door het gebruik van sterk reflecterende glassoorten.

Structurele verlijmingen vragen een gespecialiseerde aanpak. Zowel de gebruikte materialen als ook de verlijmingsprocedure zelf zijn onderworpen aan strenge vereisten -en uitvoeringscontroles.

Structureel verlijmde gevels vragen bovendien nauwgezette planning, en een uitstekende communicatie tussen architect, gevelbouwer en glasverwerkend bedrijf.

Structureel verlijmd glas
5) Glazen trappen

Glazen trappen worden gemaakt door een combinatie van veiligheidsglas en gelaagd glas te gebruiken.
Gelaagd, gehard, gebogen, gezeefdrukt of op een andere manier bewerkt glas dient dus niet alleen om te verfraaien, maar ook om te beschermen.

Met gebogen glas kunnen ontwerpers de gebogen lijnen realiseren die passen bij een moderne interieurinrichting of die een luxueus accent leggen in een klassiek interieur.

Helder glas gecombineerd met een lichte constructie, laat uw trap of overloop als het ware zweven en zorgt voor een luchtige toets in uw interieur.

De combinatie van glas en licht laat unieke realisaties toe. Deze glazen traptreden in gelaagd glas met gezandstraalde bovenzijde en met een witte gezeefdrukte onderzijde, verspreiden het licht zodanig dat de trap lijkt te zweven. Deze constructie geeft de ruimte een uitzonderlijk allure.

Glazen trappen
6) Vanceva
lees meer over Vanceva glas

Gelaagd glas gemaakt met Vanceva producten verschaft oplossingen aan vele architectonische ontwerpuitdagingen en is daarboven het enige glas dat duurzaamheid, hoge prestaties en multifunctionele voordelen biedt en tegelijkertijd de esthetische verschijning van het glas intact houdt.

Vanceva glas
Vanceva glas
Vanceva glas
Gelaagd glas
Gelaagd glas
Getemperd glas
Getemperd glas